Талас облусуна бюджеттер аралык трансферттер тарабынан 144,7 млн сом каржыланган

 Талас облусуна бюджеттер аралык трансферттер тарабынан 144,7 млн сом каржыланган

КР Талас облусунун 2023-жылдын I-жарым жылдыгына республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган каражаттар:

Бюджеттер аралык трансферттер :

Талас облусу боюнча 2023-жылдын республикалык бюджеттин эсебинен бюджеттер аралык трансферттер катары жалпысынан 144,7 млн сом акча каражаты каржыланган, алар:

Теңдөөчү трансферт (ВГ) – 112,4 млн. сом;

Максаттуу трансферттер (ЦТ) катары жалпы 32,3 млн. сом

Регионду өнүктүрүү фонддору боюнча:

Талас облусу боюнча 2023-жылдын I-жарым жылдыгына 93,0 млн. сом акча каражаты каржыланды, анын ичинен:

– Облустук өнүктүрүү фонду 38,0 млн. сом;

– Райондук өнүктүрүү фонддору – 55,0 млн сом.

-Республикалык бюджеттен өз алдынча жергиликтүү органдарга электр энергияга 69,6 млн. сом каржыланган.

Связанный пост