АЧК-11 долбоорунун негизинде 3,26 млрд сом кредит берилди

 АЧК-11 долбоорунун негизинде 3,26 млрд сом кредит берилди

“Айыл чарбасын каржылоо” долбоорун ишке ашырууну улантуу максатында Кыргыз

Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 27-февралындагы

№72-т тескемеси менен “Айыл чарбасын каржылоо – 11” долбоору бекитилген.

Бул долбоорду ишке ашырууга республиканын 2 коммерциялык банкы катышууда,

кредиттөөнүн көлөмү 3,3 млрд сом суммасын түзүүдө.

2023-жылдын 14-сентябрына карата Долбоордун алкагында республиканын 7 274 айылдык товар өндүрүүчүлөрүнө 3 266,6 млн сом суммасында жеңилдетилген кредит берилген.

Бул долбоорду ишке ашырууга республиканын 2 коммерциялык банкы катышууда, кредиттөө көлөмү 3,3 млрд сом.

Связанный пост