ЖРТ: Кышкы кабыл алуу жөнүндө буйрук чыкты

 ЖРТ: Кышкы кабыл алуу жөнүндө буйрук чыкты
Билим берүү жана илим министрлигинин 2022-жылы Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн (кышкы кабыл алуу) абитуриенттерге Жалпы республикалык тестирлөөнү уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө буйругу бекиди.
Ага ылайык кышкы тестирлөө 2022-жылдын 24-ноябрынан 30-ноябрына чейин өтөт.
Буйрук Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-июнундагы №355 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ЖОЖдоруна кабыл алуу тартибинин негизинде бекитилди.

Связанный пост