Түркияда иштеген Кыргызстандын жарандары келечекте пенсияга чыга алышат

 Түркияда иштеген Кыргызстандын жарандары келечекте пенсияга чыга алышат
Түркияда иштеген Кыргызстандын жарандары келечекте пенсияга чыга алышат.
2020-жылы тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы социалдык камсыздоо жөнүндө келишим күчүнө кирген.
Алсак, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы социалдык камсыздоо жөнүндө келишимдин алкагында азыркы күндө түрк тараптан иш стажы жөнүндө 168 суроо-талап жиберилген, 165 суроо-талап иштелип чыкты жана аларга тиешелүү жооптор берилди.

Связанный пост