Салык кызматын 2023-2025-жылдарда өнүктүрүүнүн стратегиясы бекитилди

 Салык кызматын 2023-2025-жылдарда өнүктүрүүнүн стратегиясы бекитилди

Финансы министрлигинин буйругу менен алдыдагы Мамлекеттик салык кызматын 2023-2025-жылдарда өнүктүрүүнүн стратегиясы бекитилди.

Жаңы Стратегияны иштеп чыгуу атаандаштык жана адилеттүү салык системасын түзүү, көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу жана салыктарды чогултууну жакшыртуу, Кыргыз Республикасын 2018-2040-жылдарда өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында аныкталган милдеттерди ишке ашыруунун алкагында салыктык башкаруунун ачыктыгын күчөтүү зарылдыгы менен шартталган.

Салык кызматынын стратегиясынын негизги максаты – салыктык башкарууну салыктык контролдун аралыктан башкаруу ыкмаларына өткөрүү жана салык төлөөчүлөрдү тейлөө деңгээлин жогорулатуу аркылуу салык төлөөчү жана салык органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын так жана өз убагында аткарылышын камсыз кылуу.

Ошол эле учурда Стратегия инструменттерди колдонуу менен стратегиялык пландаштыруу чөйрөсүндөгү алдыңкы эл аралык тажрыйбаларды эске алуу менен иштелип чыккан: SWOT-талдоо жана SMART принциптери. Жогорку IТ-технологияларды колдонуу Салык кызматын салыктарды эсепке алууда жана эсептөөдө салык төлөөчүнүн ак ниеттүүлүк принцибин колдонуучу кызматка айландырат.

Стратегияда бир катар натыйжаларга жетише турган 7 артыкчылыктуу багыт аныкталган:

– Санариптештирүү: Маалыматтардын архитектурасын жана аналитиканы түзүү;

– Кардарларга болгон багытты жогорулатуу;

– Салыктык башкарууну модернизациялоо;

– Салык сабаттуулугун жана калктын маданиятын жогорулатуу;

– Ички жана тышкы органдар менен өз ара аракеттенүүнү түзүү;

– Кадрдык дараметти өнүктүрүү;

– Салык кызматынын беделин колдоо жана өнүктүрүү.

Связанный пост