Быйыл Кыргызстан боюнча 800 млн сом 332 долбоор дем берүүчү гранттардын эсебинен бекитилди

 Быйыл Кыргызстан боюнча 800 млн сом 332 долбоор дем берүүчү гранттардын эсебинен бекитилди

Быйыл Кыргызстан боюнча 800 млн сом 332 долбоор дем берүүчү гранттардын эсебинен бекитилди.

Алар:

– Баткен облусу боюнча 83,0 млн сом суммасында 30 долбоор бекитилди;

– Жалал-Абад облусу боюнча 198,3 млн сом суммасында 74 долбоор бекитилди;

– Нарын облусу боюнча 106,5 млн сом суммасында 40 долбоор бекитилди;

– Ош облусу боюнча 168,8 млн сом суммасында 64 долбоор бекитилди;

– Талас облусу боюнча 53,5 млн сом суммасында 20 долбоор бекитилди;

– Чуй облусу боюнча 144,8 млн сом суммасында 55 долбоор бекитилди;

– Ысык-Көл облусу боюнча 113,6 млн сом суммасында 49 долбоор бекитилди.

Связанный пост