“Жашыл Мурас” улуттук кампаниясын ишке ашыруунун алкагында токой чарбалар 705,1 мин даана бак-дарактардын көчөттөрүн калктуу конуштарга жашылдандырууга отургузуу үчүн беришти

 “Жашыл Мурас” улуттук кампаниясын ишке ашыруунун алкагында токой чарбалар 705,1 мин даана бак-дарактардын көчөттөрүн калктуу конуштарга жашылдандырууга отургузуу үчүн беришти

2023-жылдын жаз айларында “Жашыл Мурас” улуттук кампаниясын ишке ашыруунун алкагында токой чарбалар 705,1 мин даана бак-дарактардын көчөттөрүн калктуу конуштарга жашылдандырууга отургузуу үчүн беришти.
Токой чарбалардын көчөтканаларында жылына 6 млндон ашуун отургузууга жарактуу бак-дарактардын көчөттөрүнүн 42 түрү өстүрүлөт.
Кийинки жылдарга көчөт материалдары менен камсыз кылуу максатында көчөтканалардын себүү бөлүмүндө 11,69 га аянт жерге көчөттөрдүн 20804 кг үрөөнү себилди жана мектепче бөлүмүндө 17,10га аянт жерге 1млн 916миң даана себилме көчөттөр отургузулду.

Связанный пост