Республикалык бюджеттин тартыштыгы 35,4 миллиард сомду түздү

 Республикалык бюджеттин тартыштыгы 35,4 миллиард сомду түздү

Республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 282,1 млрд сом өлчөмүндө бекитилди. Чыгымдар – 291,2 млрд сом. Ал эми тартыштык 9,1 миллиард сомду түзөт. Учурда 2022-жылга республикалык бюджетке тактоолор даярдалды. Бул тууралуу Финансы министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 

Маалыматка ылайык, республикалык бюджеттин кирешелери 272,0 млрд сом деңгээлинде же 10,1 млрд сомго кыскаруу менен болжолдонууда.

Салыктык түшүүлөрдүн азайышынын негизги себеби – Украинанын аймагындагы куралдуу кагылышуу жана Орусия Федерациясына каршы кошумча санкциялардын киргизилиши. Бул ЕАЭБдин кирешелеринин азайышына алып келди, ал өз кезегинде Россия Федерациясынан жана Беларусь Республикасынан азыраак өлчөмдө бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүнө таасирин тийгизди.

Республикалык бюджеттин чыгашалары 307,4 миллиард сом деңгээлинде же 16,1 миллиард сомго көбөйүү менен болжолдонууда.

Бюджеттин чыгашалары 2,9 миллиард сомго көбөйгөн.

Атайын эсептердеги каражаттар боюнча чыгашалар 11,8 миллиард сомго көбөйгөн. Бул мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүчү мамлекеттик органдардын чыгымдары.

Мамлекеттик инвестициялык чыгашалар 1,4 миллиард сомго өстү. Бул мамлекеттик инфраструктуралык долбоорлорго болгон чыгашалар.

Республикалык бюджеттин тартыштыгы 26,2 миллиард сомго өсүп, 35,4 миллиард сомду түзөт.

Жөнөкөй сөз менен айтканда, республикалык бюджеттин тартыштыгынын түзүмүн төмөнкүдөй бөлүүгө болот:

Диаграммадан көрүнүп тургандай, республикалык бюджеттин тартыштыгынын түзүмү бюджеттик каражаттардын тартыштыгынан, атайын эсептердеги каражаттардын тартыштыгынан жана мамлекеттик инвестициялардын тартыштыгынан турат.

Мамлекеттик инвестициялардын тартыштыгы 14,2 миллиард сомду түзөт, ал мамлекеттик инвестициялардан түшкөн каражаттардын эсебинен жабылат, б.а. тышкы булактар ​​аркылуу.

Ошондой эле, мамлекеттик органдардын атайын эсептеги каражаттар боюнча кирешелери 19,5 миллиард сомду, чыгашалары 26,2 миллиард сомду түзөт. Анын негизинде тартыштык 6,7 миллиард сомду түзөт. Бул тартыштык жыл башындагы атайын эсептердеги каражаттардын калдыгы менен жабылат.

Бюджеттик каражаттардын тартыштыгы бюджеттик каражаттардын кирешелеринин азайышынан жана чыгашалардын көбөйүшүнөн улам түзүлгөн. Бул тартыштык 14,5 млрд сомду түзөт, ал ички булактар (мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жана жыл башындагы бюджеттик каражаттардын калдыктары) эсебинен жабылат.

Связанный пост