Ижарага алынган турак-жайлардан чыгарылган жарандарга консультациялык-укуктук жардам кѳрсѳтүлөт

 Ижарага алынган турак-жайлардан чыгарылган жарандарга консультациялык-укуктук жардам кѳрсѳтүлөт

Ижарага алынган турак-жайдан чыгарылган жарандар юридикалык кеңеш алуу үчүн ЮЖКга кайрыла алышат

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Юридикалык жардам кызматы бардык каалоочуларга юридикалык кеңештерин берет.

Юристтер жана адвокаттар турак-жайларды ижарага алуу маселелери боюнча квалификациялуу кеңештерди беришет.

Бардык суроолор боюнча тѳмѳндѳгү дарекке кайрылсаңыздар болот:

Бишкек ш., Жибек-Жолу проспекти, 381, 3-кабат, МКЮЖ КБ же тел.: +996 555 808 270

Связанный пост