Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына арналган коллекциондук монеталар (фото)

“Ч. Айтматов”, “Жамийла”, “Биринчи мугалим”, “Саманчынын жолу”, “Гүлсарат” жана “Ак кеме” коллекциондук монеталар Кыргыз элинин чыгаан уулу, дүйнө эли жан-дилден сүйүп окуган калемгерлердин бири, дүйнөгө кеңири таанымал улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына арналып жасалган. Бул тууралуу КР Улуттук банкынын басма сөз кызматы маалымдады.
Анын чыгармалары дүйнө элдеринин 170 тен ашуун тилдерине которулуп,60 миллиондон көп нускада, жүздөн ашык өлкөдө басылып чыгарылган.
Жазуучунун чыгармалары коомдо билим жана тарбия берүү процессинин ажырагыс бөлүгү болуп калуу менен көпчүлүк өлкөлөрдүн мектептеринде жана университеттеринде окуу программаларына киргизилген.
Монеталар 2009-жылдын 4-майынан тартып жүгүртүүдө, Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөө каражаты статусуна ээ. Монеталар өзүнчө кутучада жана алты монетадан турган томптомдо сатылат. Ар бир монетага сертификаты жана монетанын кыскача сүрөттөлүшү менен буклет салынып коюлган.

Связанный пост