Суу ресурстары кызматынын түзүмдүк бѳлүмдѳрү тарабынан 423,5 км чарба аралык каналдардын оӊдоо иштери жүргүзүлдү

 Суу ресурстары кызматынын түзүмдүк бѳлүмдѳрү тарабынан 423,5 км чарба аралык каналдардын оӊдоо иштери жүргүзүлдү

2023-жылдын 15-май айына карата республикалык бюджеттен каралган каражаттын өлчөмүнө ылайык, Суу ресурстары кызматынын түзүмдүк бѳлүмдѳрү тарабынан
-423,5 км чарба аралык каналдардын оӊдоо, бетондоо жана механикалык тазалоо,
-417 гидротехникалык курулмалардын,
-164 суу ѳлчѳѳчү посттордун,
-5 суткалык жөнгө салуучу бассейндеринин тазалоо,
-87 насостук станциялардын,
-142 насостук агрегаттардын оӊдоо,
-3 насостук агрегаттын жаӊылоо,
-57,94 км коллектор-дренаждык тармактын тазалоо иштери жүргүзүлдү.
Капиталдык оңдоолор титулдук планынын негизинде оңдоо калыбына келтирүү жана механикалык тазалоо иштери 2023-жылдын аягына чейин жүргүзүлөт.

Связанный пост