Социалдык фонд 2023-жылдын январь-март айларында 20 миң 445 жаранга пенсия чектеди

 Социалдык фонд 2023-жылдын январь-март айларында 20 миң 445 жаранга пенсия чектеди

КРнын Социалдык фондунун маалыматына ылайык, 2023-жылдын январь-март айларында 20 миң 445 жаранга пенсия чектеди. Ошонун ичинде март айында 4 миң 26 жаранга пенсия чектелди, андан тышкары, эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча 1030 пенсионерге кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялар кайрадан эсептелинди.

Ошондой эле, 143 миң 390 иштеген пенсионерлерге кайра эсептөөлөр жүргүзүлдү.

Связанный пост