Кыргызстандын экспорттук потенциалын жогорулатуу максатында, быйыл 38 ишкана Өзбекстандын Бирдиктүү реестрине катталды

 Кыргызстандын экспорттук потенциалын жогорулатуу максатында, быйыл 38 ишкана Өзбекстандын Бирдиктүү реестрине катталды

Өлкөбүздүн экспорттук потенциалын жогорулатуу максатында, 2023-жылы 38 ишкана Өзбекстандын Бирдиктүү реестрине катталды.

Экспорттоого мүмкүнчүлүк алган ишканалар:
🔺Сүттү кайра иштетүүчү ишканалар – 14
🔺Балыкты кайра иштетүүчү ишканалар – 6
🔺Эт жана эт азыктарын кайра иштетүүчү ишканалар – 7
🔺Тамак-аш азыктарын кайра иштетүүчү ишканалар – 11

Связанный пост