Кыргызстандагы товар биржалары жана биржа соодасы жөнүндө Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди

 Кыргызстандагы товар биржалары жана биржа соодасы жөнүндө Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров “Кыргыз Республикасындагы товар биржалары жана биржа соодасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2023-жылдын 21-декабрында кабыл алынган.

Мыйзамда биржалык аукциондук нарк тарифтик жөнгө салынууга тийиш эмес, ал эми бажы органдары тарабынан экспертизадан өткөрүү талап кылынбайт деп белгиленген.

Мындан башка, Мыйзамда кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөрдөн тышкары, биржалык бүтүмдөр милдеттүү нотариалдык ырасталууга тийиш эмес деп каралган.

Ошондой эле товардык биржанын мүчөлөрүнө товардык биржанын клирингдик борбору аркылуу товарга төлөө боюнча акча каражаттарын кооперациялоо үчүн товар биржасында субэсептерди ачууга укук берилген.

Связанный пост