Бүгүнкү күнгө «МИК» ААКнын уставдык капиталы 13,3 млрд сомду түзөт

 Бүгүнкү күнгө «МИК» ААКнын уставдык капиталы 13,3 млрд сомду түзөт

2023-жылдын 31-майына карата «МИК» ААКнын уставдык капиталы 13,3 млрд сомду түзөт

Анын ичинен:

– 2016-жылы – 310,0 млн. сом (уставдык капиталды түзүүнү эсепке алуу менен 10,0 млн. сом);

– 2019-жылы – 100,0 млн сом;

– 2021-жылы – 5,3 млрд сом, ((2021-жылдын 27-июлундагы № 115-б. бөлүштүрүүнүн эсебинен).

2021-жылы каралган каражаттардын 500,0 млн сому (ипотекалык кредиттөө үчүн);

4 млрд сому, «МИК» ААКтан алынган финансылык каражаттар, мурда алынган кредиттер боюнча карыздарды жабуу үчүн; Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 7-декабрындагы No 118- буйругуна ылайык 150,0 млн сом)

– 2022-жылы – 3,8 млрд сом;

«МИК» ААКнын уставдык капиталына салым катары 99,2 млн сом суммасында турак жай объектилери которулган (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 26-февралындагы № 89- токтому);

2 кабаттуу үй, 1,5 млрд сом өлчөмүндөгү жер тилкелери «МИК» ААКнын уставдык капиталына салым катары которулган. (КР Министрлер Кабинетинин 15-июлдагы 22-июлдагы № 387-р буйругу );

– 2023-жылы (январь-май) – 2,2 млрд сом.

Связанный пост