Өлкөнүн экосистемасы өзүн-өзү калыбына келтирүүнүн чегине жетти. Бул кырдаал өлкөдөгү экологиялык баланстын бузулуу коркунучун жаратат.

comments powered by HyperComments
.counter{text-align: center;}