Колорадонун Бреккенридж аймагында күнүнө 1 тоннадан ашык тамак-аш калдыгы чогулат. Ал ыргытылбастан кайра-иштетүүчү ишканага жиберилет. Андан жер семирткичтер чыгарылат.

comments powered by HyperComments
.counter{text-align: center;}