Эми ар бир Жол көзөмөл кызматкери кагаздардан арылып, колдорунда бирден планшет менен гана иш алып барышат. Эгер сиз электрондук аппарат эсептеген айыпты убагынан эрте төлөсөңүз, төлөм 50 пайызга азаят.

comments powered by HyperComments
.counter{text-align: center;}